ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

4.2 דמות הבוגר חושב העתיד

"הכול זורם ושום דבר אינו מתמיד או נשאר, כל דבר מפנה את מקומו ושום דבר אינו נשאר קבוע. רק השינוי אינו משתנה"

הרקליטוס, פילוסוף יוון העתיקה

יחסנו לעצם טיבו של המושג "שינוי" השתנה במאה ה-21. תפיסת חיינו בעבר ראתה במציאות קרקע עקבית ויציבה הזרועה מעת לעת בשינויים שונים שחייבו את התייחסותנו, בין אם היו אלה הזדמנויות או אתגרים. תפיסת מציאות עדכנית מחליפה את האמונה שטבעה של מציאות חיינו הוא יציב ועקבי אשר חווה שינויים מעת לעת, בתפיסה של מציאות משתנה באופן מתמיד ולעיתים אף בקצב הולך ומאיץ.

איזו כשירות (ידע, מיומנות וערכים) עלינו להנחיל לבוגר מערכת החינוך על מנת לחיות באופן מיטבי במציאות משתנה? כשירות חשיבת עתיד. כשירות זו תקנה לבוגרי מערכת החינוך את המוכנות הנדרשת לחיים במציאות משתנה ותעניק להם יתרון תפישתי ומעשי בכל מעגלי חייהם הבוגרים.

מטרתה של כשירות העתיד היא להקנות לבוגרים מוכנות עתיד לחיים במציאות משתנה: הן מוכנות תפיסתית והן מוכנות מעשית. הבוגר בעל הכשירות יוכל להבין את מציאותו, להתמודד עימה בהצלחה באופן רגשי, לנתח ביעילות את העתיד לבוא, להציב יעדים רצויים וברי השגה, לתכנן תוכניות סדורות להגשמת יעדים אלו ולהוציא תוכניות אלו בהצלחה לפועל.