ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

4.4 כשירות עתיד: מיומנויות

מיומנויות הבוגר נחלקות לשתי קטגוריות: מיומנויות תפיסתיות (Mental capabilities) ומיומנויות מעשיות (Pragmatic capabilities). המיומנויות התפיסתיות הינן הבסיס הרעיוני הנדרש בטרם ניתן יהיה להוציא מהכח אל הפועל רעיונות שונים באמצעות מיומנויות מעשיות.

מיומנות הינה שיטה שימושית ובלתי טריוויאלית הניתנת ללמידה, אימון והתמחות, עד למצב מיטבי של שימוש בה כבטבע שני.

 

המיומנויות הנרכשות נחלקות לארבעה אשכולות:

חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, אוריינות מדעית וטכנולוגית, אוריינות מידע ואוריינות דיגיטלית, חשיבה מערכתית, יכולת למידה עצמאית, פתרון בעיות, ניהול סיכונים, חשיבה מערכתית.

מודעות חברתית, אוריינות גלובלית, אוריינות אתית

פעלנות ויזמות, הכוונה עצמית, זמישות (תגובה למציאות משתנה המתאפיינת בזריזות-גמישות)

סריקה, חיזוי, עיצוב חזון, תכנון, יישום