ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

4.6 מבנה כשירות חשיבת עתיד

כשירות חשיבת העתיד בנויה משני נדבכים:

ידע, מיומנויות וערכים שמקורם בעולמות תוכן מגוונים שאינם מהווים חלק מתחום חשיבת העתיד

  • ליבת כשירות חשיבת עתיד:
  • ידע, מיומנויות וערכים שמקורם בעולמות תוכן מגוונים שמהווים חלק מתחום חשיבת העתיד