ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

4.8 חשיבת עתיד: יכולות אישיות ובין-אישיות

על מנת להתגבר על ההטיות והחסמים הקיימים בכל אחד מאיתנו, חשיבת עתיד נעשית פעמים רבות בשיתוף פעולה של מספר חוקרי עתידים תוך שהם משלימים, מבקרים ומאתגרים זה את זה. לפיכך חשיבת עתיד נסמכת מאפיינים אישיותיים ויכולות בין אישיות, ברוח עקרון השיתופיות של פדגוגיה מוטת-עתיד.

"שיתופיות היא תהליך שבו שתי ישויות או יותר פועליות יחדיו כדי לממש או להשיג יעד משותף בהצלחה. הערך המוסף של שיתופיות טמון ביכולתה להעצים את השותפים ולאפשר להם להשיג יחד מטרות שלא יכלו להשיג כל אחד לבדו. שיתופיות היא כלי רב עוצמה להשגת הישגים גבוהים יותר ופרודוקטיביות מוגברת, שכן יעילות קולקטיבית יכולה להגביר משמעותית את רמת השאיפות, המוטיבציה, המורל והחוסן לאתגרים של הקבוצה"

עקרון השיתופיות של הפדגוגיה מוטת עתיד

4.8.1 פתיחות וסובלנות לשותפים

חקר עתידים המתקיים בשיתוף פעולה של מספר חוקרי עתיד נסמך לא רק על ריבוי הדעות אלא גיוון הדעות. חשיבת העתיד נתרמת מבחינת רעיונות שונים מדעותיו וערכיו של חוקר העתידים ואולם הדבר מצריך פתיחות, הפגנת כבוד לאחר השונה וסובלנות כלפי דעות וערכים אלטרנטיביים וסקרנות להכיר גישות אחרות.

4.8.2 יצירתיות ורב-תחומיות

חקר עתידים הינה תהליך יצירתי. יש יתרון רב לחוקרי עתידים המסוגלים להציע רעיונות מקוריים ויצירתיים, כמו גם להעלות אפשרויות ואתגרים בלתי טריוויאליים. כמו כן, היצירתיות יכולה להתקבל מתוך חשיבה רב-תחומית המסוגלת לבצע אינטגרציה של מידע מתחומי דעת שונים ולבצע ביניהם הקשרים פוריים ובלתי טריוויאליים. היות ותחום חקר העתידים מתפתח בעקביות, חוקרים עתידים יכולים אף לפתח כלי חשיבת עתיד חדשים אשר ישמשו אותם.

4.8.3 גמישות מחשבתית

חקר עתידים מצריך מידה לא מבוטלת של גמישות מחשבתית המאפשרת יכולת לעבור בין רעיונות ואפשרויות מבלי להתקבע בטרם עת. למידה מתוך חקר עתידים על פי רב על מידע חלקי, דו-משמעי ומוגבל, ממנו יש בכל זאת לגזור תובנות ותוכניות חרף העדר ודאות מלאה. תובנות ותוכניות אלו עשויות אף הן להתעדכן באופן תדיר בעקבות מידע, רעיונות ואירועים חדשים אשר מעדכנים את המודל ואת המשתמע ממנו.