ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

פרק זה נועד בעבור בתי ספר המעוניינים לקדם כשירות חשיבת עתיד בקרב תלמידיהם ומוריהם ומתייחס להיבטים הפדגוגיים והטכניים להקמת מסלול לימודים בתחום חשיבת עתיד.
5.1 חשיבת עתיד כתחום דעת עצמאי

חשיבת עתיד (או בשמה המוכר לציבור הרחב, עתידנות) הינו תחום דעת עצמאי וככול תחום דעת אחר כולל: רעיונות, מושגים, תכנים ושיטות הייחודיים לו. אמנם לחשיבת עתיד ניתן ליצור השקה אינטרדיסציפלינרית עם תחומי דעת רבים (מדעים, טכנולוגיה, היסטוריה, סוציולוגיה, אתיקה), אולם על מנת להבנות כשירות חשיבת עתיד יש תחילה ללמד חשיבת עתיד באופן מובחן ונפרד. התייחסות ללמידה משולבת בתחומי דעת אחרת תינתן תחת "למידת חשיבת עתיד למתקדמים".