ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.10 מאגרי שיטות ותוכן לטריאדות חינוכיות

המאגרים הינם רשימות (פתוחות להרחבה מתמדת) של אפשרויות מהן ניתן ליטול רעיונות לשיבוץ בתוך מבנה הטריאדה החינוכית. מצורפים מאגרי: 1נושאים, 2אפשרויות חשיפה 3ואפשרויות לתוצרים. שיטות חשיבת עתיד מתוארות בנפרד תחת "שיטות חשיבת עתיד".