ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.11 שיטות חשיבת עתיד

פרק זה מציג שיטות שונות לחשיבת עתיד אשר הותאמו לשימושם של תלמידים, כולל לתלמידים צעירים (כיתה ד' ואילך) וחסרי ניסיון בחשיבת עתיד. השיטות יכולות להילמד כחלק מטריאדה חינוכית או באופן עצמאי.

5.11.1 עוגת העתיד שלי
5.11.2 סיעור טס"כפח (STEEP)
5.11.3 ריבוע התרחישים
5.11.4 גלגל עתידים
5.11.5 תסריט עתיד
5.11.6 מניפת עתיד
5.11.7 וֵן עתידים