ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.13 מאגר אפשרויות חשיפה
5.13.1 הרצאה

הרצאת מבוא לנושא עתידני חדש. רצוי לגוון ולעשות שימוש גם באמצעי חשיפה אחרים ולא להסתמך רק על הרצאות ואולם, אם נבחרה הרצאה כאמצעי החשיפה, ניתן לבחור ממספר דגמי הרצאה אפשריים:

  • הרצאת מבוא מאת המורה למקצוע העתידנות
  • הרצאת מומחה אורח (למשל מדען, ארכיטקט, רובוטיקאי, רופא וכד')
  • הרצאה מקוונת אסינכרונית מפי מומחה, כדוגמת הרצאות TED בליווי כתוביות

כמו כן ניתן לקיים הרצאות עמיתים:

  • הזמנת מורה מהצוות החינוכי להרצות בתחום התמחותו (למשל הזמנת מורה לביולוגיה להרצות על נושא שיבוט בני אדם ומורה למדעי המחשב להרצות על מחשבים קוונטיים). באופן זה ניתן לעשות שימוש מיטבי בתחומי ההתמחות והידע שלרשות כלל הצוות החינוכי.
  • חקר נושא מקדים בידי קבוצת תלמידים והעברת הרצאה על ידם לכלל הכיתה והמורה. באופן זה קודמת למידה של מיומנויות רבות ובהן: הרצאת למידת חקר עצמאית, עבודת צוות, בניית הרצאה ומצגת, דיבור בציבור. אפשרות זו מתאימה יותר לקהל תלמידים בוגר וברמה אקדמית גבוהה. המורה יחלק את הנושאים בין הקבוצות ויציג לכל קבוצה מספר מראי מקום מומלצים זמן מספק לפני העברת ההרצאה על ידם.
5.13.2 סיור לימודי

לסיור לימודי יש ערך רב מפני שהוא אינו משאיר את הרעיונות ברמה עיונית אלא מפגיש את התלמידים עם השטח של "העולם האמיתי" שמחוץ לבית הספר, ומאפשר להם לפגוש את האנשים המצויים בזירות אלה אשר מהווים מקור ישיר של ידע וכן דמויות לחיקוי.

סיורים לימודיים עשויים להיות אל:

  • מפעלים וחברות
  • אתרי תשתית ואנרגיה, למשל, מתקן להתפלת מים או של חברת חשמל
  • קמפוס וביקור במעבדה מדעית
  • אתרי מצוקה שונים, למשל מוקד זיהום סביבתי
5.13.3 סרט

סרטים הינם מקור מצוין של הנגשה והשראה של נושאים עתידניים, ביחוד כאלו אשר הינם תרחישים שטרם התממשו, מפני שהם מציגים באופן משכנע את אשר טרם קרה. קיים עושר גדול של סרטים העוסקים בתרחישי עתיד שונים ויש לבחור אותם בהתאם לנושא אליו רוצים לחשוף את התלמידים וכן בהתאם לבשלות התלמידים (במקרה של תלמידי יסודי)

5.13.4 הצגה

כמו סרטים, גם מדיום התיאטרון בכלל ותיאטרון הפלייבק והאימפרוביזציה בפרט, יכולים להנגיש נושאים עתידניים באופן שיקל על הלומדים להתוודע אליהם. למשך מציאות של הורים צעירים המתבקשים להחליט האם לעצב גנטית את תכונות ילדיהם בעודם ברחם, או קורותיה של בינה מלאכותית תבונית אשר אין מתייחסים לרגשותיה.