ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.14 מאגר אפשרויות תוצרים

תוצרים יצירתיים:
תוצרים שעניינם ביטוי אומנותי ויצירתי. ראוי לתעד את כל התוצרים ולאגד אותם לכדי ספר (פיסי או דיגיטלי) לעיון התלמידים, ההורים ואורחי בית הספר.

5.14.1 בניית דגמים

ביטוי של הלמידה באמצעות יצירה פלסטית, למשל בנית דגמים של רובוטים או דגמים בנושא "אני ומשפחתי גרים על מאדים". היצירה יכולה להיות מוקמת על ידי פרט, זוג או קבוצה וזמן היצירה יכול להיות זמן המפגש או לחלופין לאורך השבוע כמשימה של התלמידים. בסוף תהליך היצירה רצוי לקיים תצוגה בה כל התלמידים יכולים לעבור ולהתרשם מן היצירות של עמיתיהם. את היצירות ניתן להציג לראווה בחללי בית הספר ולהזמין צופים נוספים כדוגמת תלמידי שכבות אחרות והורים.

5.14.2 מציירים עתיד

בדומה לבניית דגמים, ציור תרחישי עתיד והעמדתם לתצוגה.

5.14.3 חיבור ופרוזה

יצירות כתובות בנושא מסוים, המזמינות יצירתיות מילולית תוך התייחסות לתרחישי עתיד. למשל, החיים בעולם ללא פרטיות, או עולם ללא צורך בעבודה אנושית.

5.14.4 הצגה והמחזה

יצירת קטעי המחזה קצרים בידי התלמידים. הקטעים יכולים להיות רציניים או הומוריסטיים, ועוסקים בתרחישי עתיד ובאנשים המצויים בתוכם.


תוצרים עיוניים:
תוצרים שעניינם ביטוי אומנותי ויצירתי. ראוי לתעד את כל התוצרים ולאגד אותם לכדי ספר (פיסי או דיגיטלי) לעיון התלמידים, ההורים ואורחי בית הספר.

5.14.5 פרלמנט

ניתן לבחור נושאים שנויים במחלוקת לחלק את התלמידים למבנה של פרלמנט בו יטענו בעד ונגד נושא מסוים, ברב-שיח, או במבנה של דיבייט. למשל, האם יש לאפשר שיבוט בני אדם, או האם יש להעניק זכויות לבינה מלאכותית שהגיעה לכדי תבונה של ממש.

5.14.6 הצעות חוק ונירות עמדה

חיבור מסמכים כמו רשמיים ובהם הבעת עמדה נושא עתידני, למשל גבולות השימוש בהנדסה גנטית, מי אחראי לא אירוע בו נדרס אדם בידי מכונית אוטונומית וכד'.

5.14.7 מובילי עולם

הפנייה לתלמידים את השאלה מה היו עושים לו היו מנהיגי העולם? יצירת אסופה של רעיונות, תוכניות והצעות של הדור הצעיר לדור המבוגר.

 

תוצרים נוספים:

5.14.8 קפסולת זמן

בניית קפסולת זמן אישית, כיתתית או בית ספרית. קפסולת זמן היא יחידה פיסית בעלת גודל מוגדר (מגודל של קופסא וכלה בגודל של חדר) בו אוצרים מספר גדול של אנשים ידע, זיכרונות, תמונות וחפצים. קפסולת הזמן מוטמנת באדמה לזמן ממושך ומוגדר (שנה, עשור, מאה שנים). מקץ פרק זמן זה פותחים את קפסולת הזמן ולומדים את תוכנה. התלמידים ידרשו לשאלה מה ירצו לשמור מהווה לטובת העתיד. מה ירצו למסור לדור הבא, או לעצמם בעתיד. חלק מן השאלות הן טכניות כגון באילו אופנים ראוי לשמור את קפסולת הזמן כך שלא יפגע תוכנה במרוצת הזמן?