ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.15 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 5
ערכה למפגש - מפגש 6
ערכה למפגש - מפגש 7
ערכה למפגש - מפגש 8

המכון לחקר עתידים - קורס פדגוגיה של חשיבת עתיד (מפגש 5) - מערך המו״פ 29.6.21