ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.2 מסגרת הזמן הנדרשת לחשיבת עתיד בית ספרית

בית ספר המבקש לכלול במערכת הלימוד לימודי חשיבת עתיד צריך להקדיש שעות ייעודיות במערכת ללימוד "עתידנות" למשך שנת לימודים אחת לפחות. פרק הזמן במערכת יעמוד על לפחות שעתיים שבועיות עוקבות, היות וחלק ניכר מפעילויות חשיבת עתיד נסמכות על עבודת צוות ופעילות רציפה של לפחות שעה וחצי.