ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.3 גילאי הלומדים חשיבת עתיד

חשיבת עתיד ניתן ללמד בכל גיל, החל מגילאי גן וכלה בגיל השלישי ואולם מטבע הדברים, גילאי הלומדים מצריכים התאמות שונות באופן הלימוד. היות וחשיבת עתיד נסמכת על מידה לא מבוטלת של חשיבה מופשטת, ידע עולם, חוסן נפשי ויכולת עבודה בצוות, הגיל המיטבי ללמוד חשיבת עתיד באופן מלא הינו מכיתות ד' ואילך, עד התיכון כולל. כאמור, ניתן ללמד תחום זה גם בגילאים צעירים יותר ואולם בהפשטה ניכרת ועל כן פרק זה יתמקד בגילאי החטיבה הבוגרת ביסודי ואילך.

5.3.1 התאמת לימודי חשיבת העתיד לגיל הלומדים

מכיוון שמרבית תלמידי מערכת החינוך הישראלית לא התנסו מעולם בלימודי חשיבת עתיד, רמתם הראשונית בתחום דעת זה זהה, בין אם הם בגילאי בית ספר יסודי, חט"ב או תיכון. ועל כן, עבור תלמידים שזוהי התנסותם הראשונה אופן ותכני הלימוד דומים ללא תלות בגיל הלומדים. עם זאת, יש מספר אופנים בהם ראוי להתאים את לימודי העתידנות לגיל הלומדים:

  1. דוגמאות מבוא: חשיבת עתיד נסמכת לרב על דוגמאות המשמשות להשראה (על ידי קטעי קריאה וצפייה) וכן ידע עולם עובדתי (למשל מגמות הווה עם השלכה לעתיד). דוגמאות אלו משמשות מצע ראשוני עליו נבנית חשיבה ופעולה מוטת עתיד. דוגמאות מסוימות עשויות שלא להתאים לקהל תלמידים צעיר, למשל תכנים המצריכים בשלות רגשית (כגון שיח ממוקד בסכנות עתידיות אשר עלול לעורר בהם בהלה), או תוכן גראפי עז בדוגמאות מצולמות. אל לנו לחשוש מלאתגר קהל לומדים בוגר הבשל להתמודד עם תכנים אלו ואולם ככול האמור בקהל לומדים צעיר ראוי לברור את התכנים באופן שיפרה אותם באופן מיטבי.

 

  1. נושאים למחקר: חשיבת עתיד הינה תחום המאפשר מחקר והפקת מסקנות בתחומים רבים ומגוונים, החל מסוגיות בנושא תכנון ערים ורפואה וכלה בנושאים בנושא לוחמה ותחבורה. כמו בדוגמאות הנ"ל, גם נושאי מחקר מסוימים מצריכים בשלות ובגרות ומתאימים לקהל לומדים בוגר (חט"ב-תיכון) ופחות לקהל לומדים צעיר (יסודי). נושאים למחקר מסוימים עשויים לעניין במיוחד קהל בגיל ההתבגרות, השואל על מקומו כפרט בחברה, בוחן גבולות ומתחיל התפתחות מינית. למשל, נושאי הכוללים רעיונות שנויים במחלוקות: עתיד הפיקוח על סמים, דימוי גוף ומיניות עתידית, דגמי משפחות אלטרנטיביות וכד'.

 

  1. שיטות חשיבת עתיד: חשיבת עתיד כוללת שימוש בפרקטיקות שונות. שיטות חשיבת עתיד מסוימות הינן קלות יחסית לשימוש והגעה למיומנות גבוהה בהפעלתם ואילו אחרות מורכבות יותר ועשויות להתאים לקהל לומדים בוגר. ראוי שכל הלומדים חשיבת עתיד ילמדו ויתמחו תחילה בשיטת חשיבת עתיד בסיסיות ופשוטות, גם אם גילם מאפשר להמשיך לאחר מכן לשיטות מתקדמות יותר.

 

  1. עתיד אישי: גיל התלמידים משפיע על אופן התייחסותם לחקר עתידם האישי. תלמידים צעירים עשויים להתעניין בעתיד מרוחק יותר בעל גוון פנטסטי וקוסם מבחינתם, כגון מקצועות העתיד (שיתכן וטרם נוצרו) וצורות מחייה עתידיות (מגה-ערים, חיים בתחנות חלל, על פלנטות אחרות, או תחת פני הים). בני נוער ובוגרים עשויים להפנות קשב ועניין לעתיד קרוב וקונקרטי יותר בעשור וחצי הקרובים, למשל: השתלבותם ביחידות טכנולוגיות צבאיות, בחירת לימודיהם האקדמיים, בחירת המקצוע הראשון ותכנון משפחתם.

 

  1. תוצרים: חשיבת עתיד עשויה לייצר תוצרים שונים ומגוונים. תוצרים מסוימים מתאימים לכל גילאי הלומדים, כגון העמדת מיצג פיסי או אומנותי המשקף תרחיש עתיד, חיבור נייר עמדה או הצעת חוק הנוגע לדילמה חברתית עתידית, בניית והטמנת קפסולת זמן. תוצרים אחרים מצריכים עבודה סדורה ושיטתית אשר הינה מתאימה לקהל לומדים בוגר יותר, למשל, עיצוב עתיד רצוי ובניית תוכנית סדורה להגשמתו.

 

ככלל, כל פעילות חינוכית בתחום חשיבת עתיד המתאימה לתלמידים צעירים, מתאימה גם לתלמידים בוגרים (ולמבוגרים) וראוי להתחיל בה. מנגד, לא כל מה שניתן ללמד לומדים בוגרים ראוי ללמד כבר מגיל צעיר.