ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.4 חשיבת עתיד – מושגים פדגוגיים

הפדגוגיה של לימודי חשיבת עתיד מבוססת על מספר מושגי יסוד פדגוגיים:

5.4.1 מסלול הלמידה

מסלול הלמידה הינו יותר מתוכנית לימודים, זוהי הדרך הלימודית והרעיונית אותה עוברים הלומדים עד ביסוס כשירות חשיבת העתיד שלהם. מסלול הלמידה מתחיל בהיכרות עם תחום חשיבת העתיד, החל מן הצורך בחשיבה על העתיד, מסרים ואמונות שעליו לאמץ על מנת להיות מסוגל לקיים חשיבת עתיד (עוגני כשירות), המסלול ממשיך להיכרות עם מושגים בחקר עתידים, היכרות עם רעיונות הנוגעים לעתיד ועם שיטות חשיבת עתיד (טריאדות חינוכיות). לאחר היכרות עם דוגמאות רבות מגיעה הסינתזה של ידע עתידני עובדתי (סינתזת נושאים) והסינתזה של שיטות לחשיבת עתיד (סינתזת שיטות) ויישום מתקדם בכשירות חשיבת עתיד גבוהה. צוות המקצוע נהנה ממידה רבה של גמישות ויכול לבנות ולהתאים מסלול למידה בחשיבת עתיד לתלמידיהם, כשם שמורי דרך מובילים את קבוצתם במשעול בלתי מוכר.

דוגמא למסלול למידה אפשרי (כל המפגשים בני שעה וחצי): 5 מפגשי מבוא של עוגני כשירות, 3 מפגשי טריאדה ראשונה,  3 מפגשי טריאדה שניה, 1 מפגש סינתזת נושאים, 3 מפגשי טריאדה שלישית, 1 מפגש סינתזת שיטות, 3 מפגשי טריאדה רביעית, 3 מפגשי טריאדה חמישית. מקץ 22 מפגשים (44שעות) מבוססת כשירות חשיבת העתיד דיה למעבר ללמידה רב-תחומית.

5.4.2 עוגני כשירות חשיבת עתיד

מסלול הלמידה נפתח במספר מפגשי עוגני כשירות. במפגשים אלה מונחים היסודות ההכרחיים ללמידת חשיבת עתיד ומוקנים: רעיונות יסוד, מושגיים, עובדתיים או ערכיים וכן מיומנויות בסיסיות. רק לאחר הנחת תשתית ראשונית זו ראוי  להתקדם לשלבי העמקה ולבסוף יישום והתמחות. רצוי להקדיש למפגשים אלו לפחות 8-10 שעות (4-5 שיעורים כפולים) ובמידה והצוות חש שהלומדים צריכים לבסס את עקרונות היסוד ניתן לקיימם גם במהלך מסלול הלמידה לפי הצורך.

5.4.3 עוגני כשירות ערכים

מפגשי עוגני כשירות ערכיים כוללים התייחסות לאמונות נפוצות שונות, לרב מגבילות והצעת ללומדים רעיונות אלטרנטיביים ופוריים.

דוגמאות לרעיונות ערכיים יסודיים שיש לבסס:
  • לאדם יכולת מסוימת לעצב את חייו באמצעות מעשיו והוא אינו משועבד לגורל
  • העתיד אינו יחיד אלא מרובה. אמנם קיימים עבר והווה אחד אולם עתידים רבים אפשריים
  • ככול שאנו מביטים רחוק יותר אל העתיד, כך לרב גוברת אי הודאות שלנו לגביו
  • חשיבה שיטתית על העתיד יכולה להפחית את אי הודאות שלנו ולהגדיל את מוכנותנו לבאות
5.4.4 עוגני כשירות – מיומנויות

מפגשי עוגני כשירות בתחום המיומנויות כוללים התנסות בהרגלי יסוד מועילים לחשיבת עתיד.

דוגמאות למיומנויות שכדאי לבסס:
  • התנסות בעבודת צוות קשובה ובלתי שיפוטית לאמונות הזולת
  • התנסות בדיבור בציבור תוך התגברות על ביישנות ולחץ חברתי
  • התנסות ברב שיח קבוצתי פורה
5.4.5 עוגני כשירות – ידע

מפגשי עוגני כשירות בתחום הידע כוללים היכרות עם מושגי יסוד בתחום חשיבת עתיד אשר הכרחיים ליישום חשיבת עתיד וכן מוקדשים להגדלת ידע העולם של הלומדים.

דוגמאות למושגים סמנטיים ועובדתיים יסודיים שיש לבסס:
  • מושגי יסוד בחשיבת עתידים (למשל, היכרות עם הצורך תחום חשיבת עתיד, סיווג תרחישי עתיד וסיווג מגמות)
  • היכרות מקיפה ובלתי מעמיקה עם מגוון רחב של מגמות הווה ותרחישי עתיד.
  דוגמא למתווה אפשרי של חמישה מפגשי עוגני כשירות חשיבת עתיד (שעה וחצי למפגש): מפגש 1: בחירה בפעלנות ולא בגורל. ריבוי עתידים. חוסר ודאות גובר בחיזוי ככול שמביטים יותר רחוק לעתיד. מפגש 2: צירי סיווג תרחישי עתיד: סבירות, נחשקות, עוצמה. מפגש 3: צירי סיווג תרחישי עתיד: טווחי זמן, מעגלי שייכות. מגמות טס"כפח. מפגש 4: קידמה וקצבי התקדמות לינאריים ואקספוננציאליים. מפגש 5: תרגול עבודת צוות פורייה (שיתוף כולם, מינוף חוזקות, הקשבה, סינרגיה), ויצירת מרחב דיון בטוח לדיון והשמעת רעיונות שנויים במחלוקת.