ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.7 חשיבת עתיד וסוגיות חברתיות ומוסריות

חשיבה על תרחישי עתיד ועל נושאים עתידניים הינה בלתי נפרדת מחשיבה על ההיבטים החברתיים והאתיים של נושאים אלו. על הצוות המלמד להתייחס לאתגרים חברתיים-מוסריים בעת החשיפה לנושא עתידני חדש וכן בעת חקירתו בשיטות חשיבת עתיד ולעודד את התלמידים להתייחס לאתגרים אלו בדיון ובכתב. ניתן לבקש מן התלמידים לנסות וליישב דילמות מוסריות שונות (למשל, באילו מקרים מותר להתערב באמצעות הנדסה גנטית בגנום של בן אדם?), לאפשר להם להתחלק לסיעות הסבורות אחרת, לעודד דיון ומחלוקת ערה וזאת תוך הקפדה על שיח קשוב ומכבד. בכך יפתחו התלמידים את כשירות חשיבת העתיד שלהם באמצעות פיתוח מיומנויות חשובות של אוריינות אתית, יכולת ניהול דיון קשוב ומיומנות בבניית טיעונים.