ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.8 רפלקציה במהלך ובתום טריאדה

טריאדה חינוכית עשויה להיות המפגש היחיד של תלמידים עם נושא עתידני מסוים, כשלאחריה יעברו לעסוק בנושא עתידני אחר. רצוי לעודד את התלמידים להתייחס בדיון ובכתב להשלכות אתיות וחברתיות של הנושא אליו נחשפו, וכן לנגיעה של נושא זה אליהם באופן אישי בעתיד. כמו כן, רצוי לעודד את התלמידים לקיים שיח עם משפחתם על הנושא אליו נחשפו, לשתף אותם בשיטות חשיבת העתיד בהם השתמשו לחקור את הנושא וכן בתוצר היצירתי שלהם בתום הטריאדה. שיח זה במהלך שעות הלימודים הפורמליות ולאחריהן יגביר את החשיבה וההפנמה של התכנים שנלמדו.