ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

5.9 למידת חשיבת עתיד למתקדמים
5.9.1 סינתזת טריאדות חינוכיות

בתחילת למידת חשיבת העתיד כל טריאדה חינוכית מהווה יחידת לימוד עצמאית. לאחר לימוד מספר טריאדות ברצף ולאחר שהלומדים מתוודעים לאופן הלימוד הזה וניתן להעמיק את השימוש בטריאדות החינוכיות ולקיים סינתזה בין שתי טריאדות אשר כבר נלמדו. קיימים שני סוגי סינתזות:


סינתזת נושאים

לאחר העמקה בשני נושאים שונים באמצעות שתי טריאדות ייעודיות, ניתן להקדיש מערך שיעור לבחינת הממשק שבין הנושאים אלו עם אלו. ניתן לעשות זאת באמצעות דיון וחשיפה לקטעי השראה כתובים ומצולמים (למשל קטע קריאה מספר מדע בדיוני המתייחס לשני היבטים עתידניים יחדיו וקושר ביניהם). סינתזת נושאים יכולה להיות מושא למחקר באמצעות שיטות חשיבת עתיד שונות (אשר יפורטו תחת "שיטות חשיבת עתיד").

שימוש בשיטות חשיבת עתיד לצורך סינתזה בין נושאים יכול להסתמך על שיטת "ון עתידים" (שיטה ייעודית לסינתזת נושאים), "ריבוע התרחישים" (שיטה שניתן להשתמש בה הן עבור נושא אחד או עבור סינתזת נושאים, "תסריט עתיד" ו"גלגל עתידים" (על ידי בחירת תרחיש עתיד המשלב שני נושאים) וכד'.

לדוגמא, לאחר לימוד טריאדה חינוכית בנושא מעליות לחלל ולאחריו באופן בלתי תלוי לימוד טריאדה חינוכית בנושא אסון אקולוגי גלובלי, ניתן לקיים מערך סינתזת נושאים המתייחס לשני הנושאים הללו יחדיו תוך שימוש בגיליון "ריבוע התרחישים" בכדי להעלות ארבעה תרחישי קצה. תרחיש צפוי עשוי להצביע על הקמת מספר רב של מעליות חלל ותחנות חלל על ידי מדינות שונות אליהם ימלטו אזרחיהן מההרס האקולוגי. תרחיש שלילי עשוי להצביע על כך שרק בעלי אמצעים יצליחו למלט את עצמם ואילו דלי האמצעים יופקרו לגורלם על כדור הארץ. תרחיש חיובי יכול להצביע על שיתוף פעולה עולמי נרחב להצלת כמה שיותר בני אדם ובניית תחנות חלל משותפות ומושבות על מאדים והירח. תרחיש מפתיע יצביע על כך שפינוי מרבית האנושות יאפשר לשקם אקולוגית בזמן סביר את כדור הארץ ולאכלסו מחדש.

סינתזת שיטות

שימוש בשתי שיטות חשיבת עתיד, או יותר, באופן סדרתי. המסקנות של שיטת חשיבת עתיד אחת משמשות כנקודת הפתיח להפעלת שיטת חשיבת עתיד הבאה. בשלב מתקדם של למידת חשיבת עתיד הצוות יכול לבחור שתי שיטות אשר הלומדים התנסו בהם בטריאדות נפרדות ולהפעילן בזו אחר זו במשולב. ניתן ליישם סינתזת שיטות זו גם עבור נושא חדש ובלתי מוכר.

לדוגמא, שימוש בשיטת מניפת עתיד למיפוי תרחישים ולאחר מכן בחירת אחד התרחישים והצבתו במרכז שיטת "גלגל עתידים" לחקירת ההשלכות שלו.
5.9.2 למידה משולבת בתחומי דעת אחרים

על אף הנטייה להזדרז ולשלב חשיבת עתיד בשיעורי תחומי דעת אחרים, למידה אינטר-דיסציפלינרית של חשיבת עתיד הינה רלוונטית רק לאחר ביסוס הלמידה של חשיבת עתיד כתחום מובחן. שלב מתקדם זה מתאפשר לאחר הגעה לכשירות חשיבת עתיד גבוהה ומיומנות בשימוש בארגז הכלים הייחודי שמעמיד לרשותנו תחום זה. למידה רב-תחומית מצריכה למידה בת לפחות שנה של חשיבת עתיד כתחום עצמאי על ידי 1הלומדים 2והצוות המלמד כאחד.

שילוב נושאים ושיטות של חשיבת עתיד בתחומי מדע וטכנולוגיה הינו מתבקש. תחומים מתפתחים ומוטי עתיד כדוגמת לימודי ביולוגיה, מדעי הרפואה, מחשבים, רובוטיקה, מדעי הסביבה, ארכיטקטורה וכד' עשירים בנושאים עתידניים אותם ניתן לחקור באמצעות חשיבת עתיד.

לדוגמא: לימודי ביולוגיה יכולים להתמקד בסוגיות עתידניות רלוונטיות כגון: הנדסה גנטית, שיבוט בני אדם, שתלים ביוניים ורחמים מלאכותיים. לימודי מחשבים, רובוטיקה ואלקטרוניקה יכולים להתמקד בסוגיות כגון: למידת מכונה, אבטלה טכנולוגית, בינה מלאכותית רחבה. לימודי סביבה יכולים להתמקד בסוגיות כגון: פגיעת אסטרואיד בכדור הארץ, חלבון אלטרנטיבי ובשר מעבדה.

ניתן לשלב חשיבת עתיד גם במקצועות עיוניים אשר כביכול אין להם נגיעה לתחום זה, כגון: תנ"ך, היסטוריה וספרות, באמצעות חקירת מציאויות אלטרנטיביות. ניתן להעלות אפשרות שמהלך העלילה ההיסטורית, מקראית או ספרותית היה פונה לנתיב אפשרי אחר ולחקור את ההשלכות של מציאות אלטרנטיבית זו. מחקר שכזה מעודד יצירתיות, מקיים הזדמנות בלתי שגרתית לעמוד על הקשרי הסיבה והתוצאה של אירועים שונים ומאפשר התבטאות של התלמידים באמצעות כתיבה יוצרת והמחזה של מציאויות חדשות.

לדוגמא: לימודי היסטוריה יכולים לחקור היסטוריה אלטרנטיבית שבה גזירת גירוש ספרד לא יצאה לפועל, או שבהצבעת האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר לא היה רב להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. לימודי תנ"ך יכולים לחקור התנהלות אלטרנטיבית של בני ישראל אשר בחרו שלא לצאת ממצרים, או שבחרו לחיות לצד עמי כנען. לימודי ספרות יכולים לחקור בחירות אלטרנטיביות של גיבורי העלילה ואף לחבר להם המשכי פרוזה מעשי ידי התלמידים.
5.9.3 הערכה


הערכה רציפה

הערכת הלומדים במהלך מסלול הלמידה מקנה הזדמנויות רבות להערכה חלופית. בשלב המסכם של כל טריאדה מתבקשים התלמידים ליישם באופן יצירתי את אשר למדו באופנים מגוונים: בניית דגמים, כתיבת חיבורים וסיפורים קצרים, הטמנת קפסולת זמן, ניתוח חוק או נייר עמדה וכד'. תוצרים אלה יכולים להיות פרי עבודתם של יחידים, זוגות או קבוצות. מידת המעורבות, היצירתיות וההתלהבות של כל תלמיד בתוצרים אלה הינם בסיס עשיר להערכה. כמו כן, שני השלבים הראשונים של כל טריאדה, שלב החשיפה ושלב שיטת חשיבת העתיד, כוללים דיון כיתתי ומאפשרים אף הם הערכה של מידת המעורבות והעניין של כל תלמיד.

הערכת כשירות חשיבת עתיד

הערכת העלייה בכשירות חשיבת העתיד של התלמידים לאורך זמן תתבטא באוריינות גבוהה בשיטות, מושגים ורעיונות אותם למדו במהלך מסלול הלמידה. תלמידים שביססו את כשירות חשיבת העתיד שלהם יוכלו לעשות שימוש יעיל וללא הנחיה לכשיתבקשו להשתמש בשיטות חשיבת העתיד שונות אותם כבר למדו ויהיו בעלי "ארגז כלים" מגוון של שיטות. כשירות חשיבת עתיד גבוהה תתבטא בשימוש והבנה של מושגים מתחום חשיבת העתיד (למשל, צירי הסיווג של תרחישי עתיד) ואל תוך טיעוניהם הכתובים והנאמרים יכנסו רעיונות וידע עולם בתחום העתיד (למשל, מגמות הווה, תרחישי עתיד שונים)