ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

פדגוגיה של חשיבת עתיד אישי שמה את סיפור חייהם של התלמידים חוקרי העתידים במרכז מחקרם: עתיד אישי מתייחס לפרקי החיים למן הקרובים לחיי הלומדים כגון באיזו מגמה יבחרו, האם יצאו לשנת שירות או לעתודה אקדמית? באיזו יחידה יעדיפו לשרת בצבא? באילו מקצועות יעסקו והיכן ירכשו את ההשכלה העל-יסודית שלהם? מתי יקימו משפחה ומה יהיה גודלה? היכן יקבעו את מקום מגוריהם?

6.1 המאפיינים של חשיבת עתיד אישי

חשיבת עתיד אישי הינו תחום המוכל בתוך שני תחומים: 1תחום חשיבת העתיד 2ומסלולי צמיחה אישית. חשיבת עתיד אישי בעלת מאפיינים המייחדים אותה מחשיבת עתיד כללי.

 

 

6.1.1 מידת ההשפעה על העתיד מצד החוקר

חשיבת עתיד אישי נכללת בתחום של חשיבת עתיד ואולם לחשיבת עתיד אישי ייחוד המצדיק התייחסות נפרדת אליה. חשיבת עתיד נבדלת מחשיבת עתיד כללי הן ברוחב אופקי ההתייחסות לעתיד והן במידת ההשפעה של החוקר על העתיד, שני גורמים המצויים לרב ביחס הפוך זה לזה.

בעת חשיבת עתיד כללי, חוקר העתידים עשוי לזהות את עצמו בתוך תרחישי העתיד השונים הנחקרים, בין אם גלובליים, לאומיים או קהילתיים/ארגוניים, אך יכולת ההשפעה האישית שלו כאינדיבידואל על התממשותם של התרחישים הללו הינה לרב זניחה. מטרת חקר עתידים כללי הינה לפתח מוכנות, מודעות לעתיד ותכנון תוכניות קצרות וארוכות טווח לכשתרחישים שונים יתממשו.

לא כך הוא הדבר בחשיבת עתיד אישי. בעת קיום חשיבת עתיד אישי, חוקר העתידים מנתח את תרחישי חייו העתידיים והינו בעל יכולת השפעה משמעותית על התממשותם ועל עצם היתכנותם. חוקר העתיד האישי מעצב את עתידו הרצוי, מנתח את הדרכים והמכשולים בדרך לעתיד זה ומתכנן תוכניות מעשיות להגיע ליעדיו. על כן, אף שחשיבת עתיד כללי וחשיבת עתיד אישי עושים שימוש הן בתרחישים והן בחשיבה אסטרטגית, חשיבת עתיד אישי נוטה יותר למיומנויות של תכנון אסטרטגי, בעוד חשיבת עתיד כללי נוטה יותר למיומנויות של תירחוש וחיזוי.

6.1.2 טווחי זמן למחקר

חשיבת עתיד כללי עשויה להתאפיין בחשיבה לטווחי זמן רחוקים (לרב טווחי זמן בינוניים וארוכים) וכן בתרחישים אשר נחווים במבט ראשון כפנטסטיים (תחבורה אוטונומית סטנדרטית, הארכת תוחלת חיים אנושית, בינה מלאכותית תבונית, ישוב קבע בחלל וכד').

 

להבדיל, חשיבת עתיד אישי לרב מכוונת לשלב הבא בחיים, לטווחי זמן קרובים יותר לרב בטווח של עשור קדימה (טווחי זמן מיידי וקצר), והיא פחות פרועה בתרחישיה ויותר מעשית (תכנון תעסוקתי, תכנון משפחתי, תכנון מגורים וכד').

6.1.3 האופי האישי של המחקר

חשיבת עתיד כללי לרב נתרמת מעבודה קבוצתית אשר מאפשרת ריבוי דעות, העמדת פרדיגמות שונות בספק ותורמת ליצירתיות. ואולם, חשיבת עתיד אישי הינה לרב פעילות עצמאית, לעיתים אף בעל תוכן אישי ועל כן על פי רב אינו נחלק עם הזולת אלא לפי בחירה.