ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

6.11 פרופיל סטטיסטי

פרופיל סטטיסטי הינו כלי ראשוני המקדם עיצוב עתיד אישי. הפרופיל הסטטיסטי הינו דמות כללית אליו מתבקש חוקר העתיד האישי להתייחס כגורם יחוס. פרופיל זה הינו תוצר של הצלבת מידע אישי, מידע סטטיסטי כללי והתייחסות סובייקטיבית.

6.11.1 מידע סטטיסטי כללי

חוקרי העתיד האישי יאתרו מחקרים דמוגרפיים שונים בהם ישנה התייחסות לגורמי ההשפעה השונים (ובראשם מגזר, מדדים סוציואקונומיים ומין). מחקרים אלו יציגו את התפלגותו של ציבור בעל מאפיינים דומים לשלו בנושאים שונים כגון: גודל התא המשפחתי, גיל הנישואים, הכנסה ממוצעת, אחוז האקדמאים וכד'. ככול שיאתר חוקר העתיד האישי מחקרים רבים יותר, כן יהיה הפרופיל הסטטיסטי שיכין מקיף יותר.

יצוין שהפרופיל הסטטיסטי אינו מהווה גורלו של האדם אלא מידע ייחוס בלבד וכך יש להתייחס אליו. פרופיל זה רצוי להשוות לפרופילים אלטרנטיביים שהיו מתקבלים לו חוקר העתיד האישי היה בן מגזר, מין או מדד סוציואקונומי אחר.

6.11.2 התייחסות סובייקטיבית

חוקרי העתיד האישי נדרשים לשאלה הסובייקטיבית: עד כמה היו רוצים שהפרופיל הסטטיסטי ישקף את עתידם באמצעות המדרג: 1מוסכם, 2לא מוסכם, 3לא מוסכם עד מאד. זו אינה שאלה אובייקטיבית אלא התייחסות שחוקרי עתיד אישי שונים עשויים להשיב עליה באופן שונה.

"אינך חייב להשלים עם העתיד - אתה יכול לשנות אותו"

טרי פראצ'ט, "אנשי השטיח"

6.11.3 יעדים לתכנון עתיד אישי

הפרופיל הסטטיסטי בצירוף ההתייחסות הסובייקטיבית אליו, מהווה מפת דרכים ראשונית להתערבויות שיש ליצור על מנת להתקדם לעתיד רצוי. שלב ההתייחסות הסובייקטיבית הינו מהותי מפני שבכל מקום שבו חוקר העתיד האישי אינו מעוניין שהפרופיל הסטטיסטי ייצג אותו, הוא מקבל דגש שנדרשת התערבות מצידו בכדי לחתור לעתיד רצוי אחר. לדוגמא, יתכן שהפרופיל הסטטיסטי מציג פרופיל עם סיכוי נמוך להשכלה אקדמית ועם עתיד סוציואקונומי ירוד ואילו חוקר העתיד האישי מעוניין מאד להבטיח שעתידו יראה אחרת. המחקר הסטטיסטי מדגיש בפניו שעליו להתערב באופן מודע בחייו על מנת "להתגבר על הסטטיסטיקה". ככול שהסטייה בין הרצוי לפרופיל הסטטיסטי גדולה יותר, כן נדרשת התערבות רבה יותר.