ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

6.13 תכנון חיים אסטרטגי
6.13.1 הצבת יעדי חיים

הצבת יעדי חיים מצריכה תכנון אסטרטגי של פרקי החיים המחשב לאחור מן העתיד הרצוי ועד להווה תוך מענה על חמש שאלות יסוד:

 1. מה אני רוצה? קביעת המטרה
 2. כיצד ניתן להגיע לכך? איתור הדרכים
 3. מה אני צריך לעשות בעבור זה? אפיון האמצעים
 4. אילו וכמה משאבים ידרשו ממני? תכנון עלויות
 5. איזו דרך אבחר? יציאה לדרך המתוכננת
6.13.2 פרקי חיים

אם שלבי חיים מוכתבים בלעדית מגילו של האדם, הרי שפרקי חיים הינם יחידות זמן מוגדרות בסיפור חייו
של אדם המאופיינות בתוכן אירועי מסוים. תקופות אלה מתאפיינות בהתחלה וסיום מוגדרים ובפעילות ייעודית במהלכן. פרקי חיים כוללים למשל:  לימודים בתיכון, שנת שירות, שירות צבאי, הטיול הגדול שלאחר הצבא, לימודי תואר ראשון, חיי הנישואין, הורות וכד'. פרקים אלה עשויים להיות תלויים אחד בשני (לדוגמא, קבלה למקום עבודה עשויה להיות תלויה בלימודים אקדמיים, גיוס ליחידה צבאית מסוימת עשוי להיות תלוי בלימודים והישגים טובים במגמה מסוימת בתיכון וכד') ועל כן יש ערך לתכנון אסטרטגי שלהם אחד ביחס לשני.

6.13.3 מאפייני פרקי חיים

לפרקי החיים מספר מאפיינים כלליים אשר הינם הבסיס לתכנון חיים אסטרטגי:

כניסה: האם הכניסה לפרק החיים הינה ודאית, אופציונאלית, או נשללת?

לדוגמא, האם נער מהמגזר הציוני-דתי ישרת בצבא? כן. האם נערה מהמגזר הציוני-דתי תשרת בשירות לאומי? אופציונלי. האם נערה מהמגזר החרדי תשרת בצבא? לא סביר.

מועד כניסה צפוי: מתי צפוי פרק החיים להתחיל?

לדוגמא, המגזר החרדי מקדם הקמת משפחה עד גיל 20.

משך זמן צפוי (ומשכים אלטרנטיביים שכיחים): מה אורכו של פרק החיים?

לדוגמא, שירות צבאי לגברים נמשך לרב 3 שנים ואולם עשוי להתארך לשירות קבע, לרב עד שנתיים נוספות.

חלוקות על: אילו אלטרנטיבות שוות ערך יש בפרק החיים?

לדוגמא, שירות לאחר לימודי התיכון הינו פרק חיים, ואולם שירות אינו רק שירות צבאי וכולל בנוסף גם שירות במשטרה, במג"ב ושירות לאומי.

חלוקות פנים: אילו סוגים של אפשרויות קיימות בתוך פרק החיים?

לדוגמא, שירות צבאי נבדל בשירות בחילות שונים, יחידות שונות ותפקידים שונים. לימודים אקדמיים נבדלים באוניברסיטאות והמכללות השונות ובהיצע מסלולי הלימוד.

סף כניסה: מה נדרש על מנת להיכנס לפרק החיים ולאפשרויות שבתוכו?

לדוגמא, מסלולים אקדמיים שונים מעמידים רף כניסה שונה על סמך תוצאות הבגרות והפסיכומטרי, וחלקם אף מקיימים ראיונות ומבחני כניסה נוספים. יחידות ותפקידים שונים בצבא ממיינים לפי יכולות פיסיות, שכליות וידע של המגויסים.

תוצר סיום: מה פרק החיים מצייד את האדם ועשוי לקדם את פרקי החיים הבאים שלו?

לדוגמא, לימודים אקדמיים מציידים את הסטודנט בתואר ולעיתים בניסיון מעשי והמלצות. שירות צבאי עשוי לצייד בניסיון פיקודי, ידע מקצועי ומענקים.  
ארנון הוא תלמיד בן 17 מכפר סבא שעתיד לסיים את לימודיו בתיכון. מחצית מצעירי ישראל משרתים לאחר לימודיהם והיות והוא נמנה במגזר המשרת אין לו ספק שישרת אף הוא (מאפיין כניסה: חיובי). לרב הגיוס מתרחש עד 6 חודשים ממועד סיום הלימודים (מאפיין מועד כניסה צפוי: 1-6 חודשים). משך השירות הצפוי לגברים הינו 3 שנים עם אפשרות לחתימה על שירות קבע לרב לעד שנתיים נוספות (מאפיין משך זמן צפוי: 3 שנים עם אפשרות להארכה ל-5 שנים). ארנון חוקר ומוצא שמלבד שירות בצבא הוא יכול גם להתגייס למסגרות נוספות ובהן: משטרה, מג"ב ויתכן שאף לשירות לאומי (מאפיין חלוקות על: צבא, משרה, מג"ב, שירות לאומי). ארנון מעוניין לשרת בצבא וחוקר אילו חילות, אילו יחידות ואילו תפקידים אפשריים לשירות צבאי (מאפיין חלוקות פנים: חילות, יחידות ותפקידים). ליחידות ותפקידים מסוימים נדרש סף כניסה מסוים הכולל כושר פיסי, רמה אקדמית-משכל גבוהה, ידע טכני כגון תכנות, או שפתי כגון שליטה בערבית (מאפיין סף כניסה: פרופיל, קב"א, ידע תיכוני). שירות ביחידות מסוימות כגון ביחידות טכנולוגיות יקנה לארנון יכולת השתלבות טובה בשוק העבודה, ושירות ביחידות לחימה עשוי להקנות לו מענקים לימודים אקדמיים (מאפיין תוצר סיום: נסיון פיקודי, ידע מקצועי, מענקים).
6.13.4 מאפייני חלוקות על וחלוקות פנים

לעיתים רבות אדם אינו ממצה את האפשרויות והפוטנציאל שלו ושל פרק חיים מסוים בשל אי היכרות עם מלוא האפשרויות הפתוחות בפניו. מאפייני חלוקות העל וחלוקות הפנים של פרקי החיים מהווים פירוט של אפיקי הפעולה האפשריים של האדם בתוך פרק חיים נתון.

 

מאפיינים אלה מזמנים מלאכת מחקר מצידו של חוקר העתיד האישי באמצעות: קריאה ועיון במקורות זמינים לכל, יזימת שיחות התייעצות עם אנשים אשר מצויים בפרק החיים או שסיימו אותו לאחרונה, והעלאת שאלות כלליות בפורומים שונים ברשתות חברתיות.

6.13.5 מאפיין סף הכניסה

מאפיין סף הכניסה הינו משמעותי לתכנון אסטרטגי משום שהוא הגורם עליו לרב מתבססת התלות האפשרית בין פרקי חיים שונים. יתכן למשל שתפקיד מקצועי רצוי או מקום עבודה מסוים ידרוש תואר אקדמי נתון ויתכן שאף יצפה ללימודים במוסדות אקדמיים מסוימים ולא באחרים. פרקי חיים אחרים עשויים להיות מותנים בגילו של האדם, יכולות מדידות שונות בתחום האקדמי, פיסי או במיומנויות שונות. וכן, יתכנו פרקי חיים שסף הכניסה שלהם כולל עלות כספית המחייבת ביסוס סוציואקונומי מסוים.

סוגי ספי כניסה:

 • סיומו של פרק חיים אחר (שירות צבאי או לאומי, תואר ראשון, סיום תוכנית מצטיינים)
 • יכולות אקדמיות מדידות (למשל ציוני בגרות, פסיכומטרי ותואר)
 • יכולות פיסיות מדידות (הישגים ספורטיביים)
 • יכולות מיומנות (זכיה בפרסים מוסיקליים, אומנותיים וכד')
 • גיל (גיל מינימלי, גיל מקסימלי)
 • עמידה במבחן או ראיון ממיין
 • יכולת לשלם סכומי כניסה (למשל שכר לימוד)
6.13.6 עלות-תועלת ומאפיין הכניסה

השאלה האם להיכנס לפרק חיים מסוים תלויה בשקילת עלות הכניסה אליו אל מול התועלת המופקת ממנו.

כתוב את הכותרת כאן

פרקי חיים מסוימים נתונים ללחץ חברתי-סביבתי חזק על האדם, אשר מגדיל את העלות של אי כניסה אליהם (לדוגמא, שירות צבאי, נישואים וילודה). גם ערכיו של האדם הגורמים לו לבחור בפרק חיים מסוים הינם למעשה לחץ חברתי-סביבתי אשר הופנם והפך לחלק מהשיח הפנימי של האדם. ואולם מרבית פרקי החיים אינם נתונים להשפעה משמעותית מסוג זה.

כתוב את הכותרת כאן

עלותו של פרק חיים נאמדת במספר אופנים:

 • עלות זמן:

פרק הזמן שאדם מקדיש מחייו לטובת פרק חיים זה, על חשבון פעילויות אחרות שיכל באופן היפותטי לעשות.

 • עלות כספית ישירה:

הסכום הכספי שנדרש מאדם בכדי להשלים את פרק החיים, למשל שכר לימוד.

 • עלות כספית אלטרנטיבית:

הסכום הכספי שיכל האדם להרוויח לו בחר בפרק חיים אחר ואשר הלכה למעשה ויתר עליו לטובת פרק החיים.

 • עלויות נזיקין:

פציעה או נזק פוטנציאלי אשר יכול להגרם לאדם כתוצאה מפרק החיים (למשל פציעות בקריירה ספורטיבית או בשירות צבאי ביחידות שדה)

כתוב את הכותרת כאן

התועלת של פרק חיים נאמדת במספר אופנים:

 • תועלת הסמכה:

בתום הפרק האדם זוכה בהסמכה רשמית המאפשרת לו לעבור את סף הכניסה של פרקי חיים אחרים, למשל: תעודה, תואר, רישום בפנקס ממשלתי רשמי או הסמכה אחרת.

 • תועלת ידע וניסיון:

פרק החיים מכשיר את האדם בידע וניסיון המאפשרים לו להתקדם בפרקי חיים עתידיים. למשל נסיון עבודה מעשי במעבדה ביולוגית, או ידע בשפת תכנות מסוימת.

 • תועלת הגדלת יכולת השתכרות:

הגדלת השכר הפוטנציאלי אותו עשוי האדם לקבל לאחר סיומו של פרק החיים.

 • תועלת קשרים אישיים:

פרק החיים מזמן הזדמנות ליצירת קשרים אישיים אשר יכולים לקדם יעדים עתידיים שהאדם מציב לעצמו. למשל, עבודה כעוזר אישי לאיש עסקים בכיר עשויה להגדיל את ההיכרות עם הקולגות שלו ולקדם אפשרות לעבודה עימם בעתיד.