ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

6.14 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 9
ערכה למפגש - מפגש 10
ערכה למפגש - מפגש 11
ערכה למפגש - מפגש 12

המכון לחקר עתידים - קורס פדגוגיה של חשיבת עתיד (מפגש 6) - מערך המו״פ 1.7.21