ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

6.2 חשיבת עתיד אישי בבית הספר
6.2.1 גילאי הלומדים חשיבת עתיד אישי

היות ופרק זה מוקדש לנושא של פדגוגיה של חשיבת עתיד אישי, הוא מתמקד בגילאים של תלמידים.
בעוד שחשיבת עתיד כללי מומלצת החל מגילאי החטיבה הבוגרת בבתי ספר יסודיים (גיל ההתבגרות מכיתות ד' ואילך. בהרחבה בפרק 5: חשיבת עתיד בבית הספר), הרי שחשיבת עתיד אישי מתאפיינת בחשיבה מעשית יותר ומצריכה יותר בגרות ואחריות ועל כן תחום זה מתאים ללימוד בגילאי בחט"ב ותיכון (גיל הנעורים) אשר בהם מתחילים התלמידים לחשוב על הפרקים הבאים בחייהם. 

6.2.2 נושאי חשיבת עתיד אישי

תלמידים בגילאי חט"ב ותיכון לרב שואלים ארבע שאלות בתכנון עתידם האישי:

  1. איזו מגמה לבחור בתיכון? (תלמיד חט"ב)
  2. כיצד יראה השירות הצבאי שלי?
  3. מה והיכן אלמד במסגרת לימודי האקדמיים?
  4. (וכתוצאה מהמענה לשאלה 3) במה אעסוק בחיי הבוגרים?

 

על כן, נושא התכנון המקצועי יהיה נושא ליבה של חשיבת עתיד אישי בגילאים אלו.