ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

6.3 חשיבת עתיד אישי כמקדם לחוסן נפשי
6.3.1 חשיבותה של כנות

ככול מהלך של חשיבת עתיד, לכנות של חוקר העתידים נודעת חשיבות רבה. בחירה להתעלם מקשיים או ליפות את המציאות עשויים לשבש את חשיבת העתיד האישית. דווקא העלאת גורמים מגבילים (מצב סוציואקונומי נמוך, חיים בסביבה מרוחקת מהזדמנויות, סביבה מגבילה, בריאות לקויה וכד') הינה משמעותית שכן היא מגבירה מודעות לחסמים אפשריים אלו מאפשרת לקחת אותם בחשבון ולמצוא להם מענים מיטביים אשר עשויים לאפשר התגבר עליהם.

חשוב:

התייחסות כנה למגבלות וקשיים אישיים מצריכה מידה רבה של רגישות מצד הצוות לתלמידים ויתכן שאף דיסקרטיות במידה ומדובר במידע אישי ורגיש.

"מחלה אחת (הכרה בחולשה) - חיים ארוכים,
אין מחלות (התכחשות לחולשות) - חיים קצרים"

~ פתגם זן

6.3.2 חשיבותן של אמונות

אמונות הינן בעלות השפעה על עתיד אישי. אמונות יכולות להיות פוריות או מגבילות. אדם מצטיין או אמיד שיפתח אמונה כוזבת שהצטיינותו או כספו יאפשרו לו להצליח ללא מאמץ עשוי לפתח הימנעות מקשיים או להיקלע למשבר בגין קושי בלתי צפוי. לעומתו, אדם הסובל מנכות עשוי להאמין שנכותו לא תעמוד בפני שום דבר שהציב לעצמו כיעד וכך יפתח מוטיבציה להגיע להישגים ויעדים אשר עשויה לאפשר לו לעקוף גם אנשים בבריאות טובה משלו.

אמונות פוריות ניתן לפתח ואמונות מגבילות ניתן בהדרגה להסיר ובכך ליצור חוסן נפשי ולשפר את הסיכוי לעתיד אישי רצוי. רצוי להזכיר לתלמידים כי אמונותיהם המגבילות הינן נרטיבים בלבד ולא ודאות ומאידך, לחשוף אותם לסיפורים מעוררי השראה על אנשים שהצליחו מעל ומעבר למרות קשיים שונים שעמדו בדרכם במטרה לעודדם להצלחה דומה.