ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

6.4 תהליכי חשיבת עתיד אישי

חשיבת עתיד אישי מיושמת במספר תהליכים עוקבים משלימים:

  1. (שלב מקדים) רכישת פרספקטיבת חיים רחבה והכרת שלבי החיים
  2. מחקר אישי וסביבתי: ערכים, יכולות, שאיפות, סביבה
  3. חקר עתידים אפשריים (לרב מקצועיים)
  4. עיצוב עתיד אישי (לרב מקצועי)
  5. תכנון חיים אסטרטגי וביצוע התוכניות