ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

6.7 שותפי חיים

חוקרי עתיד אישי צעירים עשויים לראות את חייהם כמונעים מבחירותיהם שלהם בלבד, אולם זוהי הטיה הנובעת מגילם הצעיר. סיפור חיינו לרב משולב בסיפור חייהם של אנשים אחרים הכרוכים באופן הדוק בסיפור חיינו ומשפיעים עליו באופן משמעותי ועליהם לרב נמנים: הורינו, בני הזוג שלנו וילדינו.

 

מלבד העדפותינו ונטיותינו, האנשים שחייהם שזורים בחיינו עשויים להשפיע באופן משמעותי על הבחירות שלנו: כיצד לחיות, היכן לחיות, כיצד יראה התא המשפחתי שלנו, באיזו רמת חיים נחייה, למה תוקדש שימת ליבנו.

 

6.7.1 טבלת שלבי החיים משפחתית

לרב אדם לא מצליח לדמיין בבהירות את כל שלבי חייו ועל אחת כמה וכמה לא את שלבי החיים של יקיריו החיים באופן השזור בחייו. טבלת שלבי חיים משפחתית הינה כלי המאפשר להציג את שלבי החיים של מספר אנשים זה לצד זה באופן בהיר.

מבנה הטבלה כולל עמודה לכל אדם: האדם עצמו (מוצג כ"אני"), בן/בת זוג (וכן ניתן להציג גרוש/ה), כל אחד מההורים, כל אחד מהילדים. השורות הן מרוצת השנים באינטרוולים של 5 שנים. במשבצות מצוין גילם של האנשים והם נצבעים לפי קידוד צבע המציין את שלבי החיים.

מבט על טבלת שלבי חיים משפחתית עשוי לנבא מתי יעזבו כל הילדים את הבית, מתי יתחיל טיפול סיעודי אפשרי בהורים, מתי יסתיימו הסדרי ראייה ומזונות עם גרוש/ה וכד'.

 

6.7.2 הרחבת סיפור החיים הפוטנציאלי

לצורך העמקת וביסוס סיפור החיים הפוטנציאלי, נוסיף לסיפור החיים את סיפור חייו הפוטנציאליים של אדם קרוב. בסוף כל פסקה של שלב חיים תכתב פסקה נוספת בגוף שני המתארת את חייו. בקרב חוקרי עתיד אישי צעירים (עד גיל 25) ניתן לבחור באחד או שני ההורים ובקרב חוקרי עתיד אישי מבוגרים ניתן לבחור בבני הזוג, באחד מהצאצאים או בכולם. וכל פיסקה מתחילה בשורה המתייחסת לקרוב המשפחה ולגילו.

לדוגמא, "אמא בת 61-70. היא בתפקיד האחרון שלה בחברה, ואז פורשת לגמלאות. הראייה והשמיעה שלה מתחילים להידרדר (כמו של סבתא). היא מתמסרת לנכדים וכן לאהבה שלה לקדרות וחלק גדול מיומה עובדת בבית מלאכה שהקימה באחד מחדרי הבית.

לסיפור החיים הפוטנציאלי נוכל להוסיף בכל שלב עוד דמויות כרצוננו.