ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

6.8 מחקר אישי

עיצוב עתיד אישי הינו פעילות סובייקטיבית התלויה מערכיו, שאיפותיו ואמונותיו של חוקר העתיד האישי. שני חוקרי עתיד אישי בעלי נתונים דומים עשויים לעצב עתידים אישיים באופן שונה בהתאם למאפייניהם האישיים. על כן, שלב הכרחי בעיצוב עתיד אישי הינו מחקר אישי בו מתוודע חוקר העתיד האישי לעצמו.

6.8.1 ערכים אישיים

הערכים של אדם מעצבים את בחירותיו ושאיפותיו. נבקש מחוקר העתיד האישי לבחור מספר מוגבל של היגדים ערכיים אשר מייצגים אותו מתוך רשימת ערכים נרחבת. בכדי למקד את החשיבה על סולם הערכים וההעדפות הסובייקטיביות מספר הערכים הנבחרים יהיו עשירית מכלל הערכים ברשימה.

לדוגמא:

לאחר בחירת הערכים נבקש לסדר את הערכים הנבחרים על פי סדר חשיבותם ולכתוב עד שתי שורות לגבי כל אחד מדוע הוא נבחר כערך משמעותי.

6.8.2 יכולות אישיות

עתיד אישי מעוצב במידה רבה על ידי היכולות האישיות, אשר מהוות את החוזקות והכישרונות. לכל אדם יש יכולות אישיות, ואולם לא כל אדם מודע ליכולותיו. חוקרי העתיד האישי יתבקשו לפרט רשימה של לפחות עשרה היגדים המתחילים ב"אני טוב\ה ב". הריבוי של היגדים נדרשים יצריך חשיבה מאומצת ומאפשר להגיע לאמירות אישיות בלתי טריוויאליות.

 

יש להבהיר שהכישרונות הללו לא בהכרח מכוונים למה שנחשב כרצוי בעיני הסביבה (כדוגמת הצלחות אקדמיות, ספורטיביות או בתחום הרומנטי) וגם היגדים כגון "אני טוב בלגרום לאנשים לצחוק" או "אני טוב בגידול בעלי חיים" הינם היגדים רצויים.

 

ניתן להציג בפני התלמידים רשימת היגדים, אולם חשוב לציין בפניהם שההיגדים אינם מוגבלים לרשימה וכי הם יכולים להוסיף יכולות אישיות נוספות כראות עיניהם.

חשיבה על יכולות אישיות ומיפוי החוזקות הינה חיונית לעיצוב עתיד אישי, הן מתוך הכרה מודעת שלהם והן על מנת לקדם את הלך הרוח החיוני לעיצוב עתיד אישי רצוי. על מנת שחוקרי עתיד אישי יעזו לעצב לעצמם עתיד רצוי התואם את שאיפותיהם וכישוריהם יש להעצים את תחושת הערך העצמי והמסוגלות שלהם.

בעוד שלרב נדע לציין מהם כישרונותינו על סמך משוב חיובי מן הסביבה, הרי שחולשות שיציין אדם לגבי עצמו עשויות להיות אמונות מגבילות בלבד ולא האמת לגביו. באופן דומה, לרב ידועות הסיבות להצלחותינו, אולם יש אי-ודאות רבה יותר לגבי כישלונותינו כיוון שיתכנו להם סיבות. מסיבות אלה ומכיוון שמטרתנו היא חיזוק ערך עצמי ולא חלילה החלשתו, לא נמפה באופן סימטרי את החולשות האישיות ולא נעמיק אמונות מגבילות אפשריות.

"כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל משפחה אומללה - אומללה בדרכה שלה"

לב טוסטוי, "אנה קרנינה"

6.8.3 שאיפות ותקוות

עיצוב עתיד רצוי מתחיל ביצירת קשר עם שאיפות ותקוות, אשר נובעות הן מן הערכים והן מהתפיסה העצמית של אדם. יש אנשים שמודעים לשאיפותיהם ויש אלו שלא מעיזים לחלום ולהביע את תקוותיהם הכמוסות ועל כן יש לעוררם תחילה באמצעות גורמים להשראה חיובית

6.8.4 דמויות להשראה

דמויות להשראה מגלמות לרב היטלים שונים של האני-האידאלי, כולל האני הרצוי בעתיד. על כן בסדרת שאלות נעורר את הזיקה לאני הרצוי:

  • " מי השאיר חותם חיובי על חייך, וכיצד עש(ת)ה זאת? "
  • " אם היית יכול/ה להיפגש לארוחת צהרים עם כל אדם, חי או מת, עם מי היית נפגש/ת? " 

לצד מענה על שאלות אלו, יש מקום בשלב זה לחשוף את חושבי העתיד האישי למפגשים עם אנשים מעוררי השראה, עם סיפורי חיים מרגשים ועם סרטים על אנשים ייחודיים ובעלי תעצומות. שאלות, מפגשים וסרטים אלו מיועדים להזכיר לחושבי העתיד שניתן לקום מקשיים ולאילו גבהים רוח האדם יכולה להגיע. עם אמונות אלה יהיה להם קל יותר לפתח אמונות דומות לגבי עצמם.

6.8.5 חלומות והעומד בדרך אליהם

תמלול חלומות באופן בהיר הינו צעד ראשון בדרך להגמשתם. את השאיפות יש לנסח בארבעה שלבים עוקבים:

  1. בקשו מחושבי העתיד האישי לחבר לפחות חמישה היגדים שהם מאחלים לעצמם בעוד עשר שנים או יותר.
  2. לאחר שסיימו, התלמידים יתבקשו להסביר בכתב מדוע הם מייחלים לכל אחד מההיגדים הללו.
  3. עליהם לדרג מ-1 (סיכוי נמוך) ועד 5 (סיכוי גבוה) את סיכויי ההצלחה שלהם לממש כל אחד מן ההיגדים.
  4. עליהם להסביר בכתב מדוע הם מעריכים את הצלחתם בסבירות זו, ומה הגורמים המגדילים או המקטינים את סיכויי הצלחתם לממש את חלומותיהם.