ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

7. ביבליוגרפיה
  1. Thinking Futures )2009(. “Environmental Scanning – What it is, How to do it”
  2. Association of Professional Futurists (2016). “Foresight Competency Model”
  3. The future is ours , “Strategic Foresight toolkit - making better decisions”
  4. Forward Thinking Platform (2014). “A Glossary of Terms commonly used in Futures Studies”
  5. Gidley JM & Hampson GP (2005). “The Evolution of Futures in School Education”
  6. Gidley, Debra & Smith (2004). “Futures in Education: Principles, practice and potential”
  7. “Foresight Education Guide for Curriculum”, Willis Goldbeck & Lisa Hasler-Waters
  8. פסיג ד. (2005). "ללמוד וללמד את העתיד"
  9. משרד החינוך, "המדיניות הלאומית הפדגוגית - דמות הבוגר לשנים 2020-2030"