מגמות בחינוך לגיל הרך-המכון לחקר עתידים

מגמות בחינוך לגיל הרך-המכון לחקר עתידים

ינואר 2020
התפישה העדכנית של הגן העתידי ובניית אקו-סיסטם ארגוני תומך ומאפשר לגיל הרך, העוסק במגמות עתידיות המשפיעות על החינוך הקדם יסודי (גילאי 3-6).