דוח זום אין זום אאוט – המכון לחקר עתידים

דוח זום אין זום אאוט – המכון לחקר עתידים

אפריל 2020
בעקבות משבר הקורונה, התבצע שיח לימוד עמיתים עם אנשי חינוך בארץ ובעולם, שעסק בהתמודדות השדה החינוכי ובאילו כלים ניתן לעשות שימוש.

מהם הגישות, הפרקטיקות והכלים המרכזיים שמורים משתמשים

למידה-בימי-קורונה-VOL1.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">למידה-בימי-קורונה-VOL1

למידה-בימי-קורונה-VOL2