דוח עיור וחינוך: מגמות, אתגרים והמלצות לפיתוח

דוח עיור וחינוך: מגמות, אתגרים והמלצות לפיתוח

ינואר 2018
המגמות העיקריות שישפיעו על התפתחות הערים והקשר בין העיור לחינוך.