פמ״ע מהדורה ראשונה 2016: מתווה מדיניות מו״פ

פמ״ע מהדורה ראשונה 2016: מתווה מדיניות מו״פ

דצמבר 2016
מתווה מדיניות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד. מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות.