פמ״ע מהדורה שניה 2019: פדגוגיה מוטת עתיד

פמ״ע מהדורה שניה 2019: פדגוגיה מוטת עתיד

ינואר 2019
מודל מעודכן של פדגוגיה מוטת עתיד, המתמקד בששת עקרונות הליבה: פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי.

ארגון ארגונים מארגנות