מסלולי הרצה האתר – המכון לחקר עתידים

מסלולי הרצה האתר – המכון לחקר עתידים

אפריל 2020
אתר ״מסלולי ההרצה" הנה אסופה של יוזמות וכלים חדשניים לחינוך במציאות משתנה, שיצרו 42 מוסדות חינוך.