מסלולי הרצה | סלפי סקול-המכון לחקר עתידים

מסלולי הרצה | סלפי סקול-המכון לחקר עתידים

אפריל 2020
גלריית סרטוני סלפי סקול. כל סרטון מכיל 2 דק שבו מוצגת היוזמה ופרקטיקות מובילות של למידה והוראה ברוח מודל פדגוגית מוטת עתיד.