ממגמות עתיד ועקרונות פמ"ע לפרקטיקות יישומיות

ממגמות עתיד ועקרונות פמ"ע לפרקטיקות יישומיות

אפריל 2020
תכנית ״מסלולי ההרצה" הנה אסופה של יוזמות ופרקטיקות חדשניות שיצרו 42 מוסדות חינוך שלקחו חלק בלמידה אקדמית וסדנאית ברוח פדגוגיה מוטת עתיד.