אבני הבניין 2030 | מיומנויות העתיד הרצאה | דר' עדי וגרהוף

אבני הבניין 2030 | מיומנויות העתיד הרצאה | דר' עדי וגרהוף

פברואר 2019
כיצד מגמות עולמיות משפיעות עלינו? (כבר עכשיו וגם בעתיד). "מה" הלומד צריך לקבל כדי להתמודד עם המגמות הללו?