דוח ארגון מורכב מסתגל – המכון לחקר עתידים

דוח ארגון מורכב מסתגל – המכון לחקר עתידים

אוגוסט 2020
מסגרת תפישתית ארגונית לבתי הספר, המיועדת לתמוך ביכולתם של בתי הספר להתנהל באופן אפקטיבי במציאות המורכבת והמשתנה.