דו"ח כשירות תרבותית – המכון לחקר עתידים

דו"ח כשירות תרבותית – המכון לחקר עתידים

יוני 2018
דוּחַ זה בוחן מגמות עתידיות בתחום הכשירות התרבותית, סוקר בקצרה את התפיסות הבולטות בתחום זה ומציג המלצות ליישום.להורדה לחצו כאן