דו"ח משחוק בחינוך

דו"ח משחוק בחינוך

ינואר 2020
חיזוי המגמות בתחום המשחוק וכתיבת המלצות להטמעת משחוק במערכת החינוך.להורדה לחצו כאן