כלים – קלפים פרועים – אתר-המכון לחקר עתידים

כלים – קלפים פרועים – אתר-המכון לחקר עתידים

יולי 2016
משחק קלפים פרועים אינטרנטי | הפעלת חשיבה יצירתית להתמודדות עם צירופי תרחישים מפתיעים ולא מוכרים ליצירת מציאות עתידית הגיונית.