כלים | שקפים פרועים | המכון לחקר עתידים

כלים | שקפים פרועים | המכון לחקר עתידים

יולי 2016
כלי עזר לפעילות חיזוי מגמות ותרחישי עתיד פרועים.להורדה לחצו כאן