מודל בשלות להערכת ביה"ס כארגון מורכב מסתגל

מודל בשלות להערכת ביה"ס כארגון מורכב מסתגל

אפריל 2021
קיימות 3 רמות בשלות בהן יכול להימצא בית ספר המוערך כארגון מורכב מסתגל