פדגוגיה מוטת עתיד | ראיון עם דר' עופר מורגנשטרן

פדגוגיה מוטת עתיד | ראיון עם דר' עופר מורגנשטרן

אוקטובר 2018
מה הצורך בפדגוגיה מוטת עתיד? ד"ר עופר מורגנשטרן מרצה ויועץ אקדמי בתחום חשיבת עתיד.