קלפים פרועים – הוראות משחק | המכון לחקר עתידים

קלפים פרועים – הוראות משחק | המכון לחקר עתידים

יולי 2016
הוראות כתיבת תרחיש עתידי המתייחס למגמה, הקשר, אובייקט והלך רוח מסויים.