דו"ח הנעה לפעולה; עתיד ההוראה בטווח הקצר

דו"ח הנעה לפעולה; עתיד ההוראה בטווח הקצר

מרץ 2021
זרקור על: מגמות, תמונת עתיד והמלצות