זרקור

דו"ח הנעה לפעולה; עתיד ההוראה בטווח הקצר

מרץ 2021
זרקור על: מגמות, תמונת עתיד והמלצות

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

טכנולוגיות נבחרות המשפיעות על החינוך

פברואר 2022
סריקת טכנולוגיות מפתח של בינה מלאכותית, מציאויות חדשות והעצמת בני אדם והשלכותיהן על עולם החינוך.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

פיתוח כשירויות

מרץ 2022
כדי לפעול מול אתגרים מורכבים בעולם של מציאות משתנה נדרש שימוש משולב בכשירויות שהם תמהיל של ידע, מיומנויות, גישות וערכים.

תחומי פעילות:

חקר עתידים, פדגוגיה של חשיבת עתיד

ארגוני חינוך רדיקליים

דצמבר 2021
מבנה מערכת החינוך דורש שינוי תפיסתי עמוק, מאחר וחינוך רלוונטי ולמידה מיטבית דורשים פיתוח מגוון מודלים חדשניים של ארגוני חינוך.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ממבחנים בין לאומיים לתפיסת החינוך 2030

אוגוסט 2021
מקומו של החינוך במציאות המשתנה | תפיסה גלובלית הוליסטית, שעל-פיה החינוך הוא אמצעי להשיג יעד על – השלומות (Well-Being).

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מגמות חיוביות – לחיות לצד הקורונה

אפריל 2021
רשימת מגמות אשר החלו לבצבץ ברמה זו או אחרת של עוצמה בתקופת הקורונה, והן בעלות פוטנציאל רב לתרום לשפר את החינוך והלמידה בטווח הבינוני והארוך.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

תמות מרכזיות מתוך פדרציה אלטרנטיבית

אפריל 2021
המודלים שנוצרו במהלך הפדרציה האלטרנטיבית וחלוקה לתמות מרכזיות.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

למידה משולבת היברידית

יוני 2020
למידה משולבת מספקת מענה איכותי ומותאם אישית למגוון צרכי הלומדים, מהווה פלטפורמה להתפתחות כשירויות נדרשות למציאות המורכבת והמשתנה.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דו"ח מגמות – מבט על חטיבת הביניים

מאי 2020
מיפוי המצב הקיים בחטיבות הביניים בעולם, זיהוי מגמות עולמיות המשפיעות על פעילות חטיבות הביניים ובסבירות גבוהה תשפענה גם בעתיד, ומודלים של הוראה ולמידה.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דו"ח חשיבה מחשובית אתגרים והמלצות בעיצוב

מרץ 2020
חשיבה מחשובית או חישובית (Thinking Computational) מציעה גישה שיטתית לפתרון בעיות בתחומי ידע רבים ולא רק במדעי המחשב.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דו"ח משחוק בחינוך

ינואר 2020
חיזוי המגמות בתחום המשחוק וכתיבת המלצות להטמעת משחוק במערכת החינוך.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

ממגמות עתיד ועקרונות פמ"ע לפרקטיקות יישומיות

אפריל 2020
תכנית ״מסלולי ההרצה" הנה אסופה של יוזמות ופרקטיקות חדשניות שיצרו 42 מוסדות חינוך שלקחו חלק בלמידה אקדמית וסדנאית ברוח פדגוגיה מוטת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מגמות בחינוך לגיל הרך-המכון לחקר עתידים

ינואר 2020
התפישה העדכנית של הגן העתידי ובניית אקו-סיסטם ארגוני תומך ומאפשר לגיל הרך, העוסק במגמות עתידיות המשפיעות על החינוך הקדם יסודי (גילאי 3-6).

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דו"ח כשירות תרבותית

יוני 2018
דוּחַ זה בוחן מגמות עתידיות בתחום הכשירות התרבותית, סוקר בקצרה את התפיסות הבולטות בתחום זה ומציג המלצות ליישום.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דוח עיור וחינוך: מגמות, אתגרים והמלצות לפיתוח

ינואר 2018
המגמות העיקריות שישפיעו על התפתחות הערים והקשר בין העיור לחינוך.

תחומי פעילות:

חקר עתידים