כלים ושיטות

כלים ושיטות

חילוץ היסט ופוטנציאל

אוגוסט 2021
פיתוח הבנה של הפערים בין נקודות המוצא של המערכות שלנו והמגמות המובילות בהווה, לצד חילוץ הבנות ביחס לפוטנציאל העתידי והסיכונים וההזדמנויות שגלומות בו.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

ניתוח CLD

אוגוסט 2021
דיאגרמת משוב סיבתי היא תיאור של רכיבים ויחסי גומלין במערכת המסייע לנתח את הסיבות למציאות הנוכחית, ולגבש נתיבי השפעה על הדפוסים במערכת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מסגרת קינפין

אוגוסט 2021
סיווג של אופי האתגר המערכתי וכיצד נפתח עבורו מענה

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מפות חשיבה

אוגוסט 2021
חידוד ההבנה שלנו על המרכיבים במערכת, מערכות היחסים בניהם, ולאפשר פיתוח ידע רציף על האתגרים המערכתיים לאורך זמן

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מודל מערכתי לאסטרטגיה

אוגוסט 2021
קידום קוהרנטיות בין היכולות של הארגון שלנו, הסביבה המערכתית שבה אנו פועלים והיעדים שאנחנו מנסים להשיג.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

ניהול תהליך חשיבה מערכתי

אוגוסט 2021
דיאגרמת משוב סיבתי היא תיאור של רכיבים ויחסי גומלין במערכת המסייע לנתח את הסיבות למציאות הנוכחית, ולגבש נתיבי השפעה על הדפוסים במערכת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

סריקת אופקים – Horizon Scanning

אוגוסט 2021
לזהות מה עשוי "להפציע", על סמך איסוף מידע ממגוון מקורות, המצביע על "איתותים" רלוונטיים המרמזים על כך.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

שמונה השאלות

אוגוסט 2021
הגדרת אסטרטגיות למימוש חזון מקצועי מוגדר

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

ריבוע התרחישים

אוגוסט 2021
מיפוי ראשוני של ארבעה תרחישים אפשריים לנושא עתידני

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

פתית שלג מקצועי

אוגוסט 2021
חקר השלכות ומשמעויות עתיד מקצועי אישי אפשרי

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

עוגת העתיד שלי

אוגוסט 2021
סיעור מוחין ראשוני לגבי העתיד בפרישה רחבה של תחומים

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

סיעור טס"כפח (STEEP)

אוגוסט 2021
סיעור מוחין להעמקה בנושא עתידני חדש

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

מניפת עתיד

אוגוסט 2021
מיפוי וסיווג תרחישים עתידיים הנובעים ממגמת הווה

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

טריאדה חינוכית

אוגוסט 2021
כלי לבניית יחידות הוראה מודולריות בנושא עתידנות (ובנושאים נוספים)

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

מבחן חוסן מדיניות / "מינהור רוח" – Policy Stress Testing / Wind Tunneling

אוגוסט 2021
לבחון את החוסן של אופציות מדיניות שונות, או של מרכיבים שונים של מדיניות, מול תרחישים שונים.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סיעור מוחות על קלפים פרועים

אוגוסט 2021
העלאת רעיונות לקלפים פרועים, הערכה ותיעדוף

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

מיפוי דרכים – Roadmapping

אוגוסט 2021
תיאור גראפי ומילולי של סידרת אבני דרך ופעולות האמורות להוביל אל יעד עתידי מסוים

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

השלכה לאחור – Backcasting

אוגוסט 2021
לקבוע שלבים ואבני דרך להשגת עתיד רצוי.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

גיבוש חזון – Visioning

אוגוסט 2021
פיתוח חזון משותף של אנשי הארגון, שגם נתפש על ידם כניתן להגשמה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

בניית תרחישים

אוגוסט 2021
בסיס לתכנון המסתמך על תמונות עתיד של תרחישים שונים ובחינת המשמעויות לגבי החלטות בהווה. לאפשר למקבלי החלטות להכין "תוכניות מגירה" בהתאם.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

צירי אי-וודאות

אוגוסט 2021
זיהוי אי-וודאויות חשובות עבור תחום מדיניות מסוים, במבט אל העתיד, כבסיס לבניית תרחישים בתחום זה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

אופן עתידים – Futures Wheel

אוגוסט 2021
זיהוי ומיפוי של קשרים סיבתיים בין התפתחויות שונות, כדי להפיק תובנות לגבי האופן בו מגמות או התפתחויות חשובות עשויות להשפיע על תחום מדיניות או אסטרטגיה

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סקר דלפי

אוגוסט 2021
שיטה לבניית תחזיות והערכות, כאשר לא קיימים נתונים וידע מהעבר. השיטה משמשת גם לגיבוש הסכמה בין מומחים או בעלי עניין בנושאי מדיניות.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סיעור מוחות – Brainstorming

אוגוסט 2021
שיטה קלאסית להצפת ידע מהמשתתפים. הדגש בסיעור מוחות הוא עידוד להעלאת רעיונות חופשית בנושא שעל הפרק, לרבות רעיונות "פרועים".

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ראיונות ושיטת שבע השאלות

אוגוסט 2021
לזהות סוגיות אסטרטגיות שיהיה צורך לטפל בהן במסגרת חשיבת העתיד הארגונית. תוך כדי כך אפשר גם לזהות השקפות מנוגדות אצל המרואיינים.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ניתוח מגמות – Trend Analysis

אוגוסט 2021
הערכה כמותית של התנהגות מגמה מסוימת בעתיד (בטווח זמן מוגדר) על סמך נתונים כמותיים זמינים מהעבר והבאה בחשבון של גורמים העשויים לשנות את התנהגות המגמה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

שלושת האופקים

אוגוסט 2021
להבין את הדינמיקה של תרחיש לאורך זמן, ולחקור את השינוי הנדרש ליישומו

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית, פדגוגיה של חשיבת עתיד

מעבר לעתיד

אוגוסט 2021
בניית נקודת מבט על אירועי עבר חשובים, ושינויים עיקריים (שלושה) שחלו בהיבט היסטורי רלוונטי, וחקירה כיצד השינוי יחל בעתיד.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

האתגר 2 | מנווטים במציאות החדשה

אוגוסט 2021
פיתוח ארגז כלים למנהלים לניווט במציאות החדשה. קחו ועשו זאת לשלכם.

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

העתיד רלבנטי עבורכם? קבלו שני כלים

אוגוסט 2021
אופן עתידים ומגמותיד הינם כלים המתרגלים חשיבת עתיד ומסייעים לניתוח השלכות וזיהוי איומים והזדמנויות של מגמות, אירועים, והחלטות אישיות על תחומי השפעה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית, פדגוגיה של חשיבת עתיד

תבנית לפיתוח מודל בית הספר כארגון מורכב מסתגל

אפריל 2021
תבנית זו באה לסייע בבניית מודל 'בית הספר כארגון מורכב מסתגל' ובה היבטים של בניית מודל ועקרונות ארגון מורכב מסתגל.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מודל בשלות להערכת ביה"ס כארגון מורכב מסתגל

אפריל 2021
קיימות 3 רמות בשלות בהן יכול להימצא בית ספר המוערך כארגון מורכב מסתגל

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

האתגר | מנווטים במציאות החדשה

אפריל 2021
פיתוח ארגז כלים משותף למורים ותלמידים לניווט במציאות החדשה. קחו ועשו זאת לשלכם!

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

מסלולי הרצה האתר – המכון לחקר עתידים

אפריל 2020
אתר ״מסלולי ההרצה" הנה אסופה של יוזמות וכלים חדשניים לחינוך במציאות משתנה, שיצרו 42 מוסדות חינוך.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מסלולי הרצה | סלפי סקול-המכון לחקר עתידים

אפריל 2020
גלריית סרטוני סלפי סקול. כל סרטון מכיל 2 דק שבו מוצגת היוזמה ופרקטיקות מובילות של למידה והוראה ברוח מודל פדגוגית מוטת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

יוזמות וכלים חינוכיים חדשים לחינוך

ינואר 2020
יוזמות וכלים שנוצרו בשדה החינוכי ברוח מודל פדגוגית מוטת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מניפת האתגרים | המכון לחקר עתידים

יולי 2016
מניפת גווני העתיד | מגמות ואתגרים שונים בתחום החינוך על פי חלוקה לשמונה המרכיבים המרכזיים בעולם הפדגוגיה.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

קלפים פרועים – הוראות משחק | המכון לחקר עתידים

יולי 2016
הוראות כתיבת תרחיש עתידי המתייחס למגמה, הקשר, אובייקט והלך רוח מסויים.

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

כלים – קלפים פרועים – אתר-המכון לחקר עתידים

יולי 2016
משחק קלפים פרועים אינטרנטי | הפעלת חשיבה יצירתית להתמודדות עם צירופי תרחישים מפתיעים ולא מוכרים ליצירת מציאות עתידית הגיונית.

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

כלים | קלפים פרועים – להדפסה

יולי 2016
משחקים בתרחישים עתידיים | קלפים להדפסה

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

כלים | שקפים פרועים | המכון לחקר עתידים

יולי 2016
כלי עזר לפעילות חיזוי מגמות ותרחישי עתיד פרועים.

תחומי פעילות:

חקר עתידים