« חזרה למילון מונחים

אומץ (Courage), יכולת התלמיד להשמיע דעות, צרכים ורגשות, להפעיל השפעה חברתית, יכולת לעמוד על דעתו ולהשיג מטרות למול התנגדות.

« חזרה למילון מונחים