« חזרה למילון מונחים

אוריינות דיגיטלית (Digital literacy)

למידה של כישורים הדרושים כדי לחיות ולעבוד בחברה שבה התקשורת והגישה למידע מתקיימות יותר ויותר באמצעים טכנולוגיים.

« חזרה למילון מונחים