« חזרה למילון מונחים

אוריינות מתמטית (Math Literacy), היכולת של הפרט לזהות ולהבין את התפקיד שממלאת המתמטיקה בעולם, לבצע שיפוט מבוסס, להשתמש במתמטיקה ולעסוק בה בדרכים העונות על צרכי חייו של אדם. אוריינות מתמטית עוסקת ביכולתם של התלמידים לנתח, לנמק ולהעביר רעיונות בצורה יעילה כאשר הם מציבים, מנסחים, פותרים ומפרשים פתרונות לבעיות מתמטיות במגוון מצבים.

« חזרה למילון מונחים