« חזרה למילון מונחים

איתות חלש (Weak Signal), שינוי קל במצב העניינים העכשווי או במגמות קיימות, אשר עשוי לרמז על התפתחות משמעותית בעתיד – ובמיוחד על התממשות צפויה של קלף פרוע פוטנציאלי.

« חזרה למילון מונחים